DE KRING

Een schooldag in een freinetklas begint en eindigt meestal met een gezamenlijke groepsbespreking. We spreken van de kring omdat een cirkelvormige opstelling het meest aangewezen is voor een gesprek tussen gelijkwaardige partners, waarbij iedereen elkaar kan zien en horen.

PLANNING 

In het kleuteronderwijs gaat de planning niet verder dan de onmiddellijk daaropvolgende werktijd of een dagplanning. In de lagere school wordt naast een dagplan ook een weekschema opgesteld, met zowel individuele taken als groepsactiviteiten. In het secundair onderwijs plannen we ook een weekschema  en leren de leerlingen steeds zelfstandiger omgaan met hun leer- en werkplanning die wordt uitgebreid tot maand- of semesterplanning. Tijdens de werktijden is een aantal leerlingen zelfstandig bezig; anderen krijgen hulp van de leraar. De ruimtelijke schikking van het klaslokaal moet dat zelfstandig werken mogelijk maken. Zo zijn er in het basisonderwijs afgebakende ruimtes (‘hoeken’). In het secundair onderwijs kunnen die ruimtes in de klas evolueren naar afgebakende ruimtes in (of zelfs buiten) de school: een infolokaal, een crea-lokaal, een labo, een werkatelier, enzovoort.

VRIJE TEKST

Leerlingen in een freinetklas kunnen hun belevenissen en ervaringen, meningen of gevoelens ook uiten in een zogenaamde vrije tekst. De vrije tekst bestaat al in het kleuteronderwijs: kinderen vertellen vrijuit en de leerkracht schrijft hun verhaal op. Ook in het lager en het secundair freinetonderwijs maken vrije tekst en tekstbespreking deel uit van de dagelijkse klaspraktijk. Enerzijds zijn leerlingen makkelijk te motiveren om te schrijven over wat hen bezig houdt, anderzijds vormt de tekstbespreking een uitstekende aanleiding voor discussie, taalbeschouwing, tekstverbetering, enzovoort.

DE KLAS(school)KRANT

In de eerste plaats is de klaskrant een eindproduct waaraan alle kinderen van de groep meewerken. In de tweede plaats is het een communicatiemiddel naar de ouders en naar andere groepen leerlingen, binnen en buiten de eigen school. De krant biedt bijvoorbeeld een overzicht van wat in de loop van een maand in de klas gebeurde: een bloemlezing van vrije teksten, projectverslagen, kunstwerkjes, fragmenten uit het dagboek van de klas en dergelijke.