kleuterschool

lagere school

middenschool

De overstap naar de secundaire school is een belangrijke stap. Geborgenheid, kleinschaligheid en individuele begeleiding zijn onze sleutelwoorden om deze overstap laagdrempelig te houden. Door een gevarieerde klasopstelling met instructieruimte, leeshoek, werktafels en hoge tafels om staande te werken, creëren we een levendige en uitdagende leeromgeving. Samenwerken en elkaar helpen worden eveneens gestimuleerd. Duidelijke afspraken zorgen er voor dat de sfeer ordelijk en rustig blijft. Maar er is meer...  De leerlingen krijgen korte instructiemomenten en gaan dan op eigen tempo aan de slag. Zij schalen zichzelf in en kunnen rekenen op de coaching van de leerkracht om hun takenpakket binnen een afgesproken tijd tot een goed einde te brengen. We wapenen de jongeren met de vaardigheden uit de 21ste eeuw zoals: probleemoplossend en kritisch denken, samenwerken en communiceren, ICT-basisvaardigheden, … Onze leerlingen krijgen de gelegenheid om de gestelde leer- en ontwikkelingsdoelen op eigen tempo na te streven. Na het tweede jaar van de eerste graad zorgen we er voor dat de leerlingen op basis van hun talenten een gepaste studiekeuze maken. We begeleiden kinderen en jongeren op maat en schenken daarbij aandacht aan hun vertrouwde leefwereld. Wij geloven in maximale ontplooiingskansen voor iedereen!

A-stroom

In de A-stroom zetten we in op het ontdekken van talenten en oriëntering naar de juiste studiekeuze. We zetten volop in op de zelfregulerende vaardigheden bij leerlingen. Ze leren een planning opmaken om de leerstof te verwerken tijdens de 5 uur zelfstandige zelfstandige werktijd per week. Het uur stille werktijd helpt hen te zoeken naar een passende studiewijze. Tijdens de atelier en projectwerking wordt klasdoorbrekend gewerkt. 

In 2A volgen de leerlingen de basisoptie "Moderne talen-Wetenschappen". Dit garandeerd een brede oriëntatie naar een verdere schoolloopbaan. 

OK!

We geven onze B-stroom een andere naam, namelijk OK!, waarbij OK staat voor OriënteringsKlas en het ! benadrukt dat les volgen in OK!, best OK en gelijkwaardig is.

Na een brede waaier van vaardigheden in 1OK! maken de leerlingen in 2OK! kennis met meerdere pakketten uit de  basisopties Kunst en creatie, Maatschappij en welzijn en STEM-technieken. Er is bewust gekozen om de basisoptie zo breedmogelijk te houden zo dat leerlingen kunnen proeven en ervaren wat ze interesseren en leuk vinden. Op het einde van de eerste graad kunnen ze een bewuste en positieve studiekeuze maken. 

    • Kunst en creatie: Je gaat creatief aan de slag met beeld, klank, woord, beweging en media en je leert je creatief en expressief uitdrukken. Je bent graag bezig met kunst en vormgeving en hebt artistieke vaardigheden of talenten. Je bekijkt dingen op een kunstzinnige manier en je zoekt naar creatieve oplossingen. Je laat je fantasie daarbij de vrije loop en probeert dingen op een andere manier te bekijken.
    • Maatschappij en welzijn: Je helpt graag mensen. Je wil kinderen, ouderen of mensen met een beperking dingen aanleren en hen motiveren.  Je ontdekt de basis en de verschillende aspecten van zowel lichamelijke welzijn als het mentale, sociale en pedagogische welzijn. Je leert over verzorging, mode, lichaamszorg… . Je maakt kennis met haarzorg, schoonheidszorg, mode en verzorging
    • STEM-technieken: Je kan proeven van de verschillende disciplines die binnen de Stem-technieken aan bod komen. Metaal, hout, bouw, elektriciteit, schilderen, ...