voor- en naschoolse opvang

De voorschoolse opvang start om 07.00 uur en eindigt om 08.30 uur. Kinderen die voor 08.30 uur op school aankomen, gaan automatisch naar de voorschoolse opvang. De naschoolse opvang start - op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - om 15.30 uur en loopt tot 18.00 uur. Kinderen die na 15.30 uur nog op school aanwezig zijn, gaan automatisch naar de naschoolse opvang.

Op woensdag start de opvang om 12.20 uur en loopt tot 13.00 uur. Kinderen die om 12.20 uur nog op school zijn, gaan automatisch naar de naschoolse opvang. Als u langer naschoolse opvang nodig hebt op woensdag, neemt u hiervoor contact op met de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente. Het lokaal van de voor- en naschoolse opvang bevindt zich in de speelzaal. De kosten voor opvang bedragen€1,20 per begonnen half uur.


schooluren basisschool

Om een goede werking van de school te garanderen, vragen we jullie steeds tijdig aanwezig te zijn op school. 

  • Om 08.30 uur begint de speeltijd en eindigt de voorschoolse opvang.
  • Breng je kind(eren) dus ten laatste naar school tussen 08.30 en 08.50 uur. 
Schooluren

schooluren middenschool

De middenschool heeft een andere dagindeling.

De lessen starten om 08.25 uur en eindigen om 15.30 uur.

Schooluren